Klager og indberetninger


Så fremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens sundhedsfaglige virksomhed kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link:

http://stps.dk/da/borgere/klag-over-behandling

Så fremt klinikkens patienter ønsker at klage over klinikkens serviceniveau rettes henvendelse til Region Hovedstaden via følgende link:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/

Så fremt klinikkens patienter ønsker at anmelde skader i forbindelse med behandling i klinikken kan anmeldelse ske til Patienterstatningen via følgende link:

http://pebl.dk/Selvbetjening/anmeld-din-skade

Så fremt klinikkens patienter ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan det gøres hos Styrelsen for Patientsikkerhed via følgende link:

https://stps.dk/da/borgere/rapporter-en-utilsigtet-haendelse

Så fremt klinikkens patienter ønsker at indberette ukendte bivirkninger, kan det gøres hos Lægemiddelstyrelsen via følgende link:

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/bivirkninger/bivirkninger-ved-medicin/meld-en-bivirkning/mennesker/